Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. NORMUN KORUMA AMACI TEORİSİ

2.287

Normun koruma amacı kuramı Türk hukukunda ağırlıklı olarak hukuka aykırılığın varlığı veya yokluğu kapsamında dikkate alınan bir kuramdır(632). Uygun nedensellik bağı teorisinin, sorumluluğun sınırlandırılmasında yetersiz kalması normun koruma amacı teorisinin doğumuna yol açmıştır(633). Bu teoride, bir kişinin davranışının nedensellik zincirinde doğurduğu zararlı sonuçların hangilerinden sorumlu tutulacağı belirlenirken, ihlâl edilen davranış yükümünün içeriğine ve amacına bakılır(634). Uygun nedensellik bağı tespit edilirken, normun koruma amacı teorisi dikkate alınmalıdır(635). Hukuka aykırılık bağı teorisi olarak da isimlendirilen bu teori(636) hukuka aykırılık bağı veya normun koruma amacı ihlâl edilen hukuk kuralı ile ihlâl edilen menfaat arasında bulunması gerekli ilişki olarak tanımlanmıştır(637). Sorumluluğun varlığı ve sınırları tespit edilirken normun kapsamına ve koruma amacına bakılır(638). Bunun için öncelikle içeriği belirlenebilecek ve hukuka aykırılığın değerlendirilebileceği bir norm tespit edilmelidir(639). BK m. 49’da atıf yapılan hukuka aykırılık hukuk düzenin bütününe hukuka aykırılıktır; bu da hem özel hukuk hem de kamu hukuku Sayfa 203 kurallarında koruma amacının araştırılacağı normu bulunabileceği anlamına gelir(640). Normun koruma amacının tespit edilebilmesi için de korunan kişilerin çevresi ve korunan hukuki değerlerin çevresi belirlenmelidir(641). Davranış normlarının koruma amacı belirlenirken üçlü koruma amacına bakılır: Kimin, neyin, neye karşı korunduğu bulunmalıdır(642).

2. Tarihsel Gelişim
E. ARA DEĞERLENDİRME