Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


D. SONUÇLARI

1. BK m. 71/I ile BK m. 71/IV Arasındaki İlişki

3.203

BK m. 71/I’e göre: “Önemli ölçüde tehlike arzeden bir işletmenin faaliyetinden zarar doğduğu takdirde, bu zarardan işletme sahibi ve varsa işleten müteselsilen sorumludur”.…

3. Zarar ile İşletmenin Faaliyeti Arasında Nedensellik Bağının Bulunması: Tipik Risk
2. Sorumlu Kişiler ve Müteselsil Sorumluluk