Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 219

D. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU

2.318

Zarar verenin hukuka aykırı fiili ile zarar arasındaki nedensellik bağını kesen dış etken üçüncü kişinin davranışı da olabilir(711). Üçüncü kişi, zarar gören veya zarar veren dışında bir kişi olmalıdır(712). Üçüncü kişinin davranışı belirli bir ağırlıkta ise nedensellik bağını kesebilecektir(713). Öğretide genel olarak üçüncü kişinin ağır kusurunun nedenselliği kesebileceği kabul edilmektedir (la faute grave du tiers, Grobes Drittverschulden)(714). Yukarıda savunduğumuz görüşe ve gerekçelere paralel olarak burada da nedenselliğin kesilmesi aşamasında kusur değerlendirmesi yapılmaması gerektiği düşüncesindeyiz(715). Bizim görüşümüze göre üçüncü kişinin davranışı zararın inhisari nedeni ise nedensellik bağını kesebilecektir(716).

C. ZARAR GÖRENİN KUSURU
§6. ARA DEĞERLENDİRME