Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. BK m. 71 HÜKMÜ İLE DİĞER TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

3.212

Tehlike sorumluluğu özel kanunlarda da düzenlenebildiği için BK m. 71 hükmünde genel…

3. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Kaldırılması
III. DİĞER BAZI TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMELERİ