Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. BK m. 71 HÜKMÜ İLE DİĞER TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

3.212

Tehlike sorumluluğu özel kanunlarda da düzenlenebildiği için BK m. 71 hükmünde genel tehlike sorumluluğu ile özel kanunlar arasında bağlantı kurulmuştur(433). Bu bağlantı, önemli ölçüde tehlike arz eden işletmenin tanımının yeknesaklaştırması amacı ile BK m. 71/II’de, genel hüküm-özel hüküm ilişkisi nedeni ile de BK m. 71/III’de ayrı ayrı kurulmuştur.

3. Sorumluluğun Sınırlandırılması ve Kaldırılması
III. DİĞER BAZI TEHLİKE SORUMLULUĞU DÜZENLEMELERİ