Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE ETKİSİ

Özel Kaynakça…

Çakırca, Seda İ.: Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zarar, İstanbul, 2011; Oktay…

Tazminatın belirlenmesine ilişkin ilke ve kurallar aşağıda incelenecektir ancak konunun…

D. DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ BELİRLENMESİ
IV. CENAZE GİDERLERİ VE ÖLÜME KADAR ORTAYA ÇIKAN DİĞER MADDİ ZARAR KALEMLERİ