Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


E. DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE ETKİSİ

Özel Kaynakça

Çakırca, Seda İ.: Türk Sorumluluk Hukukunda Yansıma Zarar, İstanbul, 2011; Oktay Özdemir, Saibe/Elçin Grassinger, Gülçin: “Destekten Yoksun Kalma Tazminatında Ölen Mağdurun (Destek Olanın) Müterafik Kusurunun Kusursuz Sorumluluk Hâllerinde de Dikkate Alınması”, Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan, C.I, İstanbul, 2009, s. 1241 vd.; Ünan, Samim/ Baysal, Başak: “Trafik Kazası Sebebiyle Destekten Yoksun Kalanların Araç İşletenin Sorumluluk Sigortacısına Yönelik İstemlerle İlgili Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi”, XXVI. Ticaret Hukuk ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, Bildiriler-Tartışmalar, Ankara, 2013, s. 99 vd.Sayfa 4524.174

Tazminatın belirlenmesine ilişkin ilke ve kurallar aşağıda incelenecektir ancak konunun bütünlüğünün bozulmaması ve önemi nedeni ile desteğin kusurunun tazminatın belirlenmesine etkisini bu başlık altında da incelemeyi uygun görüyoruz.

D. DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ BELİRLENMESİ
IV. CENAZE GİDERLERİ VE ÖLÜME KADAR ORTAYA ÇIKAN DİĞER MADDİ ZARAR KALEMLERİ