Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 397

E. KAZANÇ KAYBI

BK m. 54- (b.Bedensel zarar) Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

(...)

2. Kazanç kaybı. (...)

4.80

Kazanç kaybı BK m. 54/I b.2’de ayrı bir maddi zarar kalemi olarak düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanunu zamanında ise beden bütünlüğünün ihlâli durumunda oluşabilecek maddi zarar kalemleri arasında kazanç kaybı bulunmamaktaydı (eBK m.46); yeni kanundan farklı olarak bu kalemler sadece üç grupta toplanmıştı(154): Masraflar (tedavi masrafları), çalışma gücü kaybı nedeniyle doğan zarar ve ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan zararlar. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda kazanç kaybı bir maddi zarar kalemi olarak sayılmazken çalışma gücünün tamamen veya kısmen yitirilmesinden doğan kayıplar eBK m. 46’da da yer almaktaydı (külliyen veya kısmen çalışmağa muktedir olamamasından tevellüt eden zarar). Nitekim Mehaz Kanun İsviçre Borçlar Kanunu’nda da (İsv. BK m. 46/I) kazanç kaybı ayrı bir maddi zarar kalemi olarak sayılmamıştır. Yeni BK m. 54/I b.2’de ise “kazanç kaybı” açıkça bir maddi zarar kalemi olarak sayılmıştır. Bu nedenle sayılan bu yeni maddi zarar kalemine nasıl bir anlam verilmesi gerektiği de tartışılmalıdır.

D. DİĞER MASRAFLAR
IV. ÇALIŞMA GÜCÜNÜN AZALMASINDAN YA DA YİTİRİLMESİNDEN DOĞAN KAYIPLAR (İŞ GÜCÜ KAYBI)