Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa XXI

GENEL KAYNAKÇA*

Achtari, Annick: Le devoir du lésé de minimiser son dommage, Etude en droit des obligations, Zürich, 2008.

Akıntürk, Turgut/Ateş, Derya: Borçlar Hukuku, 28. Baskı, Ankara, 2019.

Akünal, Teoman: Haksız Fiilden Doğan Zararlarda Denkleştirme Sorunu, İstanbul, 1977.

KISALTMALAR CETVELİ
GİRİŞ