Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

4.5

Zararın belirlenmesine ve ispatına ilişkin genel hüküm Borçlar Kanunu’nun 50. maddesidir.…

§2. ZARARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KURAL: BK M. 50
II. ZARARIN İSPATI