Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

4.5

Zararın belirlenmesine ve ispatına ilişkin genel hüküm Borçlar Kanunu’nun 50. maddesidir. BK m. 50/I hükmü hem maddi hem de ma-Sayfa 350nevi tazminat talepleri bakımından geçerli bir hükümdür. BK m. 50/II hükmü ise sadece maddi zararın belirlenmesine ilişkin bir hükümdür zira manevi zararların belirlenmesinde hâkimin sahip olduğu takdir yetkisi BK m. 56’da düzenlenmiştir(8).

§2. ZARARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KURAL: BK M. 50
II. ZARARIN İSPATI