Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

2.13

BK m. 49 hükmü sorumluluk hukukunun genel hükmü niteliğindedir ve bu hükümde kusur ilkesi (Verschuldenprinzip) kabul edilmiştir (karş. § BGB 823)(17). BK m. 49 hükmünde kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar verenin bu zararı gidermekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Klasik haksız fiil sorumluluğu anlayışı kusura merkezi bir rol verir, sorumluluğun kurulması kusur temelinde değerlendirilir(18). Bunun temel nedeni liberal hukuk sistemlerinin irade özerkliği ilkesi üzerine Sayfa 56 inşa edilmiş olmasıdır. İrade özerkliğinin sorumluluk hukukundaki sonucu ise seçimlerimizin sonuçlarına katlanmamızdır. Kusurlu davranış da bir iradenin sonucudur; hukuk iradeye sonuç bağlamıştır(19).

§2. KUSUR
II. KUSURUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ