Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

2.13

BK m. 49 hükmü sorumluluk hukukunun genel hükmü niteliğindedir ve bu hükümde kusur…

§2. KUSUR
II. KUSURUN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ