Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 372

I. GENEL OLARAK

4.37

Beden bütünlüğünün ihlâli sonucu kişi yaralanabilir veya yaşamını kaybedebilir. BK m. 53 ve m. 54’de “özel durumlar” başlığı altında ölüm ve bedensel zarar ayrı hükümlerde düzenlenmiştir. Bu hükümler sorumluluğun kurulmasına ilişkin değil, zararın belirlenmesine ilişkin hükümlerdir. BK m. 53 ve m. 54 hükümlerinin uygulanabilmesi için sorumluluğun kurulmuş olması yani BK m. 49 veya herhangi bir kusursuz sorumluluk hâlini düzenleyen hükmün şartlarının gerçekleşmiş olması gerekir(89).

§4. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ
II. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİ