Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 372

I. GENEL OLARAK

4.37

Beden bütünlüğünün ihlâli sonucu kişi yaralanabilir veya yaşamını kaybedebilir. BK…

§4. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ
II. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİ