Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 434

I. GENEL OLARAK

4.143

BK m. 53 hükmü ölüm hâlinde ortaya çıkan zararın kapsamına ilişkin bir düzenlemedir

§6. ÖLÜM HÂLİNDE ZARARIN BELİRLENMESİ
II. ÖLÜM OLGUSU