Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 460

I. GENEL OLARAK

4.183

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun getirdiği en tartışmalı değişikliklerden biri de 55. madde ile ilgilidir. Bu hüküm, Borçlar Kanunu tasarı aşamasında iken tasarı metninde bulunmayan, Adalet Komisyonu’nca getirilen ve çeşitli açılardan eleştirilen bir hükümdür(379).

§7. BEDENSEL ZARAR VE ÖLÜM HÂLİNDE DENKLEŞTİRME
II. HAKKANİYET DÜŞÜNCESİ İLE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (BK m. 55/I c.3)