Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 460

I. GENEL OLARAK

4.183

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun getirdiği en tartışmalı değişikliklerden biri de 55.…

§7. BEDENSEL ZARAR VE ÖLÜM HÂLİNDE DENKLEŞTİRME
II. HAKKANİYET DÜŞÜNCESİ İLE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (BK m. 55/I c.3)