Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

1.28

1926 yılında gerçekleşen İsviçre Medeni Kanunu ve İsviçre Borçlar Kanunu’nun iktibasından bugüne, Türk yasakoyucusu, yaptığı değişikliklerde İsviçre hukukuna hep bağlı kalmış ve İsviçre’de yapılan değişiklikleri takip etmiştir. Haksız fiil hukuku alanında da durum böyledir. Borçlar Sayfa 23 Kanunu dışında ikincil mevzuatta da İsviçre hukuku takip edilmiştir. Bunun en önemli örneği özel bir tehlike sorumluluğu hâlini düzenleyen 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’dur(76). Bu kanun, 1958 yılında yayımlanan Karayolları Trafiğine İlişkin İsviçre Federal Kanunu (Loi fédérale sur la circulation routière- LCR) temel alınarak hazırlanmıştır(77). Bununla birlikte İsviçre hukukundaki tüm güncel değişiklikler takip edilmemiştir. Bunun yanı sıra sadece İsviçre hukukunu takip etmek, başka hukuk sistemlerine ve hukuk uyumlaştırma çalışmalarına kapalı kalmak apayrı bir sorun oluşturur. Özellikle son yıllarda İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta yapılan değişikler bile takip edilmemiş, ancak yasalaşmadan kadük olmuş bir İsviçre Ön Tasarısı bağlamından kopartılarak Yeni Borçlar Kanunu’na alınmıştır. Ne yazık ki, Türk yasakoyucunun tercihlerini anlamak her zaman mümkün değildir!

§3. İSVİÇRE HAKSIZ FİİL HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER
II. WIDMER/WESSNER TASARISI