Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

3.186

Tehlike sorumluluğu, yasakoyucunun teknik ve sanayideki gelişmelere tepkisi olarak…

§6. TEHLİKE SORUMLULUĞU
II. GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞU: ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TEHLİKE ARZ EDEN İŞLETMELERİN SORUMLULUĞU (BK m. 71)