Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. GENEL OLARAK

3.186

Tehlike sorumluluğu, yasakoyucunun teknik ve sanayideki gelişmelere tepkisi olarak da nitelendirilmiş bir sorumluluktur(371). Bu sorumluluğun en önemli özelliği kusur öğesinin davranış değerlendirilmesi düzeyinde bile bulunmamasıdır. Kusursuz sorumlulukların diğer hâllerinde zarar verenin göstermesi gerekli özen de belirli bir aşamada dikkate alınmıştır. Özen sorumlulukları zaten ispat yükü yer değiştirilmiş kusur sorumluluğundan başka bir şey değildir; ağırlaştırılmış sebep sorumluluklarında ise zarar verenden belirli bir davranış yükümlülüğü beklendiği için ondan beklenen gizli bir özen de aslında mevcuttur, ancak aksinin ispatı mümkün görülmez. Ağırlaştırılmış sebep sorumluluklarında hukuk düzeninin belirli bir beklentisinin davranış düzeyinde karşılanmaması vardır, örneğin imalatçıdan hatalı ürün piyasaya sürmemesi beklenir, ürün hatalı ise de artık ona ürünün piyasaya sürülmesinde kusurunun olmadığını ispat imkânı tanınmaz. Tehlike sorumluluklarında ise farklı bir durum vardır; sorumluluğun temeli bir davranış değildir. Tehlike sorumluluğunda söz konusu olan yasakoyucunun tehlikeli bulduğu bir faaliyetten doğan zararın riskini tamamıyla zarar veren üzerinde bırakması tercihidir. Örneğin motorlu araç işletenin sorumluluğunda, işletenin davranışında herhangi bir kusur veya özenli davranış değerlendirmesi Sayfa 318 yoktur. İşleten, sadece aracı işletmekle bu sorumluluk kapsamına girer eğer bu işletme faaliyeti ile uygun nedensellikte bir zarar ortaya çıkarsa da bunu tazmin eder; işletme faaliyetinde herhangi bir özenli davranış değerlendirmesi yapılmaz(372).

§6. TEHLİKE SORUMLULUĞU
II. GENEL TEHLİKE SORUMLULUĞU: ÖNEMLİ ÖLÇÜDE TEHLİKE ARZ EDEN İŞLETMELERİN SORUMLULUĞU (BK m. 71)