Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


I. YÜRÜRLÜK HUKUKU İLKELERİNE KISA BİR BAKIŞ

1.48

Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile hem sözleşme hukukunda hem de haksız fiil hukukunda önemli yürürlük hukuku sorunları doğmuştur. Her ne kadar 6101 Sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun yürürlük ile ilgili genel ilkeleri belirlese de var olan diğer tüm yürürlük kanunları gibi her sorunun cevabını içerisinde barındırmamaktadır, zaten bu da mümkün değildir. Bu nedenle eski kanun zamanında ortaya çıkmış ve süregelmekte olan hukuki olgulara yeni kanunun etkisi yürürlük hukuku ilkeleri ile belirlenecektir. Sayfa 37 Yürürlük hukukunun ilkeleri doğrultusunda haksız fiilden doğan borç ilişkilerine hangi kuralların uygulanacağını belirlemeden önce bu ilkeleri kısaca anmakta fayda vardır(121).

§5. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNE UYGULANACAK KANUN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN YÜRÜRLÜĞÜ
II. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN YENİ KANUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ