Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. AYNEN TAZMİN

5.10

Hâkim sahip olduğu takdir yetkisi uyarınca aynen tazmine karar verebilir(17).…

I. GENEL OLARAK
III. NAKDEN TAZMİN