Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİ

A. BİR KİŞİLİK DEĞERİ OLARAK BEDEN

4.49

Kişinin beden bütünlüğü üzerindeki hakkının kapsamını belirlemek için öncelikle beden bütünlüğü kavramını açmak gerekir. Kişinin bedeni denildiğinde akla ilk olarak fiziki varlığı gelir; her ne kadar kişinin ruh ve bedeni bir bütün olsa da koruma ilk olarak fiziki bütünlüğün korunması olarak ortaya çıkmıştır (Primum corpus)(94). Beden bütünlüğünü sadece fiziki bütünlüğe özgü görmek materyalist bakış açısının ürünüdür; aslında batı toplumlarında ilk olarak dinlerin de etkisi ile insanın ruhu (anima) korumaya muhtaç görülmüştür(95). Bugün ise psikiyatri biliminin gelişmesi ile günümüzde tartışmasız kabul edildiği üzere beden bütünlüğü sadece fiziksel değil ruhsal bütünlüğü de kapsamaktadır.Sayfa 3754.50

Kişi hak ehliyetine, başka bir deyişle kişiliğe sahip olmakla beden bütünlüğü üzerindeki kişilik hakkına da sahip olur. İnsan bedeni bir kişilik değeri olarak kişilik hakkının konusunu oluşturmaktadır(96). İnsanın bedeni üzerinde bir mülkiyet hakkı yoktur; zira mülkiyetin söz konusu olabilmesi için bedenin “eşya” niteliğinde olması gerekir. Kişinin beden bütünlüğü üzerindeki hakkı mutlak bir haktır, bu hakkı koruyucu hükümler kamu düzenindendir ve bu nedenle emredici nitelik taşırlar(97). Kişinin kendi bedeni üzerinde de mutlak bir tasarruf hakkı bulunmaktadır ve bu onun kendi geleceğini belirleme hakkının bir parçasıdır(98).

I. GENEL OLARAK
B. FİZİKSEL BÜTÜNLÜĞÜN İHLÂLİ