Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. BİRLİKTE AYNI ZARARA SEBEBİYET VERME

8.9

BK m. 61 hükmünde birden fazla kişinin zarara birlikte sebebiyet vermelerinden bahsedilmiştir. Öğretide mehaz İsviçre Borçlar Kanunu’nun 50. maddesinin Almanca metninden yola çıkılarak ortak (müşterek) kusurun da gerekli olduğu belirtilmiştir(16). Mehaz Kanun’un Fransızca metninde BK m. 61’de olduğu gibi “birden çok kişinin zarara birlikte neden olmaları” cümlesi yer almaktadır (Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage); oysa Almanca metinde açıkça “birden çok kişinin “ortak kusuru” bulunmasından bahsedilmiştir (haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet). Bununla birlikte “ortak kusur” tartışması esas itibarıyla tam teselsül-eksik teselsül ayrımının var olduğu 818 Sayılı Borçlar Kanunu zamanında anlam ifade edecek nitelikte bir tartışmadır. Birden çok kişinin “ortak kusuru” olması durumunda tam teselsül hükümleri, bunun dışındaki durumlarda ise eksik teselsül hükümleri uygulanacağı kabul edilmekteydi(17). eBK m.50 hükmünün esas itibarıyla ortak (müşterek) kusurla hareket edip bir başkasına zarar verenlerin birlikte sorumluluğunu; eBK m. 51 hükmünün ise ortak (müşterek) Sayfa 613 kusurla hareket etmeyip başka hukuki sebeplere göre sorumlu olanların birlikte sorumluluğunu düzenlediği kabul edilmekteydi(18). Yeni Borçlar Kanunu’nda tam teselsül-eksik teselsül ayrımı kalktığı için bu tartışma da güncelliğini yitirmiştir, gerek aynı zarara birlikte sebebiyet verme, gerekse de aynı zarardan çeşitli sebeplerle sorumlu olma aynı hükümde “müteselsil sorumluluk” çatısında birleştirilmiştir(19).

I. GENEL OLARAK
III. AYNI ZARARDAN ÇEŞİTLİ SEBEPLERLE SORUMLU OLMA