Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. DENKLEŞTİRMEYE KONU YARARLAR

4.26

Günümüz risk toplumuna tazminat hukukunun bulduğu çözümlerden biri tazmin edilebilir zararı alabildiğine genişletmek olduğundan, mahsup edilecek yararlar da adamakıllı daraltılmıştır. Bu anlayışın önemli temsilcisi Serozan denkleştirme kurumunun zarar gören lehine uygulan-Sayfa 363ması düşüncesini şu cümlelerle aktarmıştır(56): “Tazminat sorumluluğunun boyutlarını (…) genişleten bir başka “normatif” eğilim de sosyal adalet düşünceleriyle, tazminat borçlusunun elinden mahsup savunmasıyla, yani zarar görenin elde etmiş olduğu yararların zarardan düşülmesi olanağını alan eğilimdir. Buna göre, ilk başta zarar tutarından indirilmesi gerekli gözüken, işverenin ve sigortacının kaza geçirmiş işçiye ve sigortalıya yaptığı ödemeler mahsup dışında tutulur. Böylece tazminatın kapsamı da alabildiğine geniş tutulmuş olur”. Aşağıda incelenecek BK m. 55 hükmü “insan zararları” söz konusu olduğunda zararın üst sınırını bu anlayış doğrultusunda, denkleştirme kurumu aracılığı ile yukarı çekmiştir.

I. GENEL OLARAK
III. DENKLEŞTİRMENİN YAPILMASI