Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 495

II. DURUMUN GEREĞİ

A. GENEL OLARAK

5.25

BK m. 51 hükmü uyarınca hâkim tazminatın kapsamını belirlerken durumun gereğini de…

I. GENEL OLARAK
B. YAPISAL YATKINLIK