Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 463

II. HAKKANİYET DÜŞÜNCESİ İLE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (BK m. 55/I c.3)

4.188

BK m. 55/I c.3’e göre: “Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz”(387).…

I. GENEL OLARAK
III. RÜCU EDİLEMEYEN SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ