Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ

3.9

Kusursuz sorumluluk hâlleri ülke hukuklarında, çeşitli sistemlerde, öğretide ve kanunlarda…

I. RİSK TOPLUMU VE KUSUR ÖĞESİ
III. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ