Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. KUSURSUZ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ

3.9

Kusursuz sorumluluk hâlleri ülke hukuklarında, çeşitli sistemlerde, öğretide ve kanunlarda çeşitli şekillerde gruplandırılmışlardır(20). Kusursuz sorumlulukların her biri farklı olsa da, getirilişlerindeki sebeplerden yola çıkarak olağan/ağırlaştırılmış sebep sorumluluğu, özen sorumluluğu, hakkaniyet sorumluluğu, tehlike sorumluluğu gibi belirli gruplandırmalar yapılmıştır. Bu gruplandırmalar özellikle benzer gerekçelerle Sayfa 231 getirilmiş kusursuz sorumluluk hâlleri arasında yorum ve kıyas köprüleri kurulması, özel-genel kural ilişkisi ve yarışma sorunları açısından önemlidir (karş. BK m. 71/III). Bir diğer gruplandırma da, “tehlike esasına dayanan sorumluluk hâlleri”, “hakimiyet ve yararlanma esasına dayanan sorumluluk hâlleri” ve “hakkaniyet esasına dayanan sorumluluk hâlleri” olarak yapılmaktadır(21). Benzer bir diğer ayrım da “hakkaniyet sorumluluğu”, “özen sorumluluğu” ve “tehlike sorumluluğu” ayrımıdır(22).

I. RİSK TOPLUMU VE KUSUR ÖĞESİ
III. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ İLKESİ