Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 584

II. MANEVİ TAZMİNATIN ÖDENME BİÇİMİ

6.75

Manevi tazminat talepleri kural olarak bir miktar paranın ödenmesine yönelik olur

I. GENEL OLARAK
III. MANEVİ TAZMİNATIN HESAPLANMASI VE HESAPLAMA YÖNTEMLERİ