Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


II. ZARAR GÖREN

1.64

Zarar görenin varlığı zararın varlığına bağlıdır; bu nedenle öncelikle bir zararın doğmuş olması gerekir. Zararın varlığını tespit ettikten sonra söz konusu zararın kimin malvarlığında doğduğunun tespit edilmesi gerekir; ancak bu aşama tamamlandıktan sonra zarar görenin kim olduğuna ulaşılır(140). Bu nedenle zararın kimin malvarlığında doğduğunun tespiti haksız fiilden doğan borç ilişkisinin taraflarını belirlemek için son derece önemlidir. Zarar görenin tespiti, zarar görenin kusurunun değerlendirilmesi bakımından da önemlidir (BK m. 52/I).

I. GENEL OLARAK
III. ZARAR VEREN