Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. DENKLEŞTİRMENİN YAPILMASI

4.35

Denkleştirme kural olarak ortaya çıkan yarar miktarının zarar miktarından çıkartılması…

II. DENKLEŞTİRMEYE KONU YARARLAR
§4. BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN İHLÂLİNDE ORTAYA ÇIKAN MADDİ ZARARIN BELİRLENMESİ