Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. HAKSIZ FİİL HUKUKUNDA BENİMSENEN YAKLAŞIMA GÖRE TAZMİNATIN AMACI

1.21

Tarihsel gelişimde haksız fiil sorumluluğunun birbirine bağlı beş amacından bahsedilmektedir(49): Suçlunun cezalandırılması, mağdurun intikam duygusunun telafisi, mağdurun zararının telafisi, sosyal düzenin korunması ve toplum dışı davranış biçimlerini önlemek. Bunlardan cezalandırma, intikam duygusunu hafifletme ve sosyal düzenin korunması işlevleri, özellikle 19. yüzyıldaki pozitivist kriminologların çalışmaları sayesinde gerilemiştir(50). Bugün sorumluluk hukukunda zararın telafisi ve önleyicilik amaçları öne çıkmaktadır. Önleyicilik amacı hukuk ve ekonomi kuramının, telafi amacı ise adalet kuramlarının temel çıkış noktasıdır. Sayfa 18 Bununla birlikte önleyicilik amacı salt hukuk ve ekonomi öğretisinin tekelinde de değildir.

II. HAKSIZ FİİL HUKUKUNUN NORMATİF DEĞERLENDİRMESİ
§3. İSVİÇRE HAKSIZ FİİL HUKUKUNDAKİ GELİŞMELER