Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN YENİ KANUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ

1.57

Haksız fiil sorumluluğunun kuruluş aşamasının kuruluş şartlarının oluştuğu andaki kanuna göre belirleneceğine şüphe yoktur, ancak sorumluluğun kapsamının belirlenmesi yürürlük hukuku açısından daha zor bir meseledir. Bu durumda sorumluluk kurulmuş ancak tazminat henüz belirlenmemiştir; sorumluluğun kapsamını değiştiren bir kanun hükmünün bu aşamada yürürlüğe girmesi daha karmaşık bir sorun olarak karşımıza çıkar. Öğretide sorumluluğun kapsamının belirlenmesinin de eski kanun hükümlerine göre yapılması gerektiği savunulmuştur, sorumluluğun kapsamı, haksız fiilin işlendiği anda yürürlükte olan kanuna göre belirlenecektir(133).

II. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN KURULUŞUNA İLİŞKİN YENİ KANUN HÜKÜMLERİNİN YÜRÜRLÜĞÜ
§6. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİNİN TARAFLARI