Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. HUKUKA AYKIRI EYLEMLE UYGUN NEDENSELLİKTE BULUNAN ZARARIN TAZMİN EDİLEBİLMESİ

4.18

Tazmin edilecek zarar, eylemle uygun nedensellik içerisinde olan zarardır. Sorumluluğun…

II. ZARARIN İSPATI
§3. ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ