Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. HUKUKA AYKIRI EYLEMLE UYGUN NEDENSELLİKTE BULUNAN ZARARIN TAZMİN EDİLEBİLMESİ

4.18

Tazmin edilecek zarar, eylemle uygun nedensellik içerisinde olan zarardır. Sorumluluğun kurulması aşamasında dikkate alınan uygun nedensellik bağı (haftungsbegründende Kausalität), zararın belirlenmesi aşamasında (haftungsausfüllende Kausalität) da önemlidir(35).

II. ZARARIN İSPATI
§3. ZARARIN DENKLEŞTİRİLMESİ