Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. HUKUKA AYKIRILIĞIN TANIMI VE HUKUKA AYKIRILIK TEORİLERİ

A. GENEL OLARAK

2.78

BK m. 49 hükmünde hukuka aykırılık unsuru (die Wiederrecchtlichtkeit, l’illicéité) açıkça aranmıştır (karş. MK m. 24/I)(163). Haksız fiilin diğer unsurlarında olduğu gibi BK m. 49 hükmünde hukuka aykırılığa ilişkin de bir tanım bulunmamaktadır(164). Hukuka aykırılık kavramı en basit anlamı ile hukuk kuralının ihlâl edilmesi olarak tanımlanabilir. Ancak tanımın sadeliği ve basitliği ile tartışmanın boyutu ters orantılıdır. Bu tanımdan yola çıkılırsa herhangi bir normatif düzenleme olduğu sürece her davranış hukuka aykırı sayılabilir. Ancak bu tanım tazminat sorumluluğun kurucu unsuru olan hukuka aykırılık açısından fazlasıyla geniş olacaktır. Sayfa 90 Her norma aykırılık, örneğin dürüstlük kuralına aykırılık hukuka aykırılık sayılacak mıdır? Türk-İsviçre hukukunda hukuka aykırılık, sorumluluğun kurucu aynı zamanda da en tartışmalı unsurudur(165).

II. FİİL
B. HUKUKA AYKIRILIK TEORİLERİ