Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. NAKDEN TAZMİN

5.16

Nakden tazmin, zarar görenin malvarlığında meydana gelen azalmanın parayla karşılanması olarak tanımlanmıştır(29). Bir görüşe göre nakden tazmin ve aynen tazmin ayrımı, zararın bir miktar para ile ödenmesi ve bunun duşunda başka şekilde tazmin edilmesi ayrımına dayanmaz; tazminatın, zararın hangi görünüş şekli dikkate alınarak gerçekleşeceği ayrımına dayanır(30): Zarara uğrayan şeyin fiili durumu esas alınacaksa aynen tazmin, malvarlığındaki değer eksilmesi dikkate alınacaksa nakden tazmin söz konusu olur. Bu görüşe göre örneğin eşyaya gelen zararın karşılanması için hâkim onarım masraflarının veya yenisinin alınması için gerekli paranın ödenmesine hükmederse bu aynen tazmin hükmü olacaktır(31).

II. AYNEN TAZMİN
§3. MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI