Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


III. NAKDEN TAZMİN

5.16

Nakden tazmin, zarar görenin malvarlığında meydana gelen azalmanın parayla karşılanması…

II. AYNEN TAZMİN
§3. MADDİ TAZMİNATIN KAPSAMI