Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 468

III. RÜCU EDİLEMEYEN SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ

4.192

Bir ülkede sosyal sigorta sisteminin ve sosyal devletin gelişmişliğinin tazminat hukukuna doğrudan etkisi bulunmaktadır(401). Beden bütünlüğünün ihlâli durumunda yapılan giderler sosyal güvenlik ödemeleri ile de karşılanabilir. Bu durumda ilk anda zararın tazminatın üst sınırı olması ve tazminatın zarar göreni zenginleştirmemesi gereğinin, bu ödemelerin zarar miktarından düşülmesi ve zarar verenden daha az tazminat talep edilebilmesi sonucunu doğurabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte sosyal güvenlik hukuku ile tazminat hukukunun işlevlerinin ve hizmet ettikleri amacın farklı olduğu da unutulmamalıdır. BK m. 55 hükmünün işte yapılan bu tür sosyal güvenlik ödemeleri ile yakın bir ilgisi bulunmaktadır; hüküm uyarınca, kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemeyecek; zarar veya tazminattan indirilemeyecektir.

II. HAKKANİYET DÜŞÜNCESİ İLE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (BK m. 55/I c.3)
IV. İFA AMACINI TAŞIMAYAN ÖDEMELER