Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 468

III. RÜCU EDİLEMEYEN SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ

4.192

Bir ülkede sosyal sigorta sisteminin ve sosyal devletin gelişmişliğinin tazminat…

II. HAKKANİYET DÜŞÜNCESİ İLE TAZMİNATIN BELİRLENMESİ (BK m. 55/I c.3)
IV. İFA AMACINI TAŞIMAYAN ÖDEMELER