Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 457

IV. CENAZE GİDERLERİ VE ÖLÜME KADAR ORTAYA ÇIKAN DİĞER MADDİ ZARAR KALEMLERİ

4.180

BK m. 53 hükmünde destekten yoksun kalma tazminatı dışında iki maddi zarar kalemi…

E. DESTEĞİN KUSURUNUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNE ETKİSİ
§7. BEDENSEL ZARAR VE ÖLÜM HÂLİNDE DENKLEŞTİRME