Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


IV. İFA AMACINI TAŞIMAYAN ÖDEMELER

4.197

BK m. 55/I hükmüne göre “ifa amacını taşımayan ödemeler” de destekten yoksun kalma…

III. RÜCU EDİLEMEYEN SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMELERİ
§8. EŞYAYA GELEN ZARARIN BELİRLENMESİ