Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


IV. ZARAR GÖRENİN RIZASI

BK m. 52- (III. Tazminat 2. İndirilmesi) (1) Zarar gören, zararı doğuran fiile razı…

C. KUSURSUZ SORUMLULUKTA KUSURUN TAZMİNATIN BELİRLENMESİNDEKİ ROLÜ
V. ZARAR GÖRENİN KUSURU