Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


V. EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR

BK m. 54- (b.Bedensel zarar) Bedensel zararlar özellikle şunlardır:

(...)

4. Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar.

Özel Kaynakça

Acar, Bülent: “Kızlığın Bozulmasıyla Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Nesnel Zararın Belirlenmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 1986, s. 356-367; Demir, Zeynep Rana: “Ekonomik Geleceğin Sarsılmasından Doğan Kayıplar”, Sorumluluk Hukuku-Seminerler) 2018, (Ed. Baysal), İstanbul, 2019, s. 161 vd.; Karakaş, Fatma Tülay: “Bedensel Bütünlüğü Ihlâl Edilen Ev Kadınının Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Tazmin Talebi”, AÜHFD, 2006, C. 55, S. 2, s. 143-156; Müller, Christoph: La perte d’une chance: Etude Comparative, Bern, 2002.

3. Zarar Görenin Kişisel Durumu ve Özellikleri
VI. ARA DEĞERLENDİRME