Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


V. KUSURUN İSPATI VE KUSUR KARİNESİ

BK m. 50/I- (A. Sorumluluk- II. Zararın ve kusurun ispatı) Zarar gören, zararını…

D. AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI
§3. HUKUKA AYKIRI FİİL VE HUKUKA AYKIRILIK