Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


V. KUSURUN İSPATI VE KUSUR KARİNESİ

BK m. 50/I- (A. Sorumluluk- II. Zararın ve kusurun ispatı) Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır.

(eBK m. 42/I; İsv. BK m. 42)

BK m. 112- (A. Borcun ifa edilmemesi- I. Giderim borcu- 1. Genel olarak) Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.

D. AYIRT ETME GÜCÜNÜN GEÇİCİ KAYBI
§3. HUKUKA AYKIRI FİİL VE HUKUKA AYKIRILIK