Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


VI. ARA DEĞERLENDİRME

4.121

Yukarıdaki incelemelerimiz sonucunda BK m. 54/I’de dört bent hâlinde sayılan kalemlerden tedavi giderlerinin -daha doğrusu diğer tüm masrafların-sayılan diğer üç maddi zarar kaleminden farkı açıktır. Bununla birlikte aynı şeyi sayılan diğer üç maddi zarar kalemi için söylemek mümkün değildir.

V. EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR
VII. DİĞER KAYIPLAR