Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


VI. ARA DEĞERLENDİRME

4.121

Yukarıdaki incelemelerimiz sonucunda BK m. 54/I’de dört bent hâlinde sayılan kalemlerden…

V. EKONOMİK GELECEĞİN SARSILMASINDAN DOĞAN KAYIPLAR
VII. DİĞER KAYIPLAR