Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


VI. HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ

A. GENEL OLARAK

2.112

Zarar verenin dayanabileceği bir hukuka uygunluk nedeni bulunuyorsa hukuka aykırılık kalkacaktır. Bir görüşe göre hukuka uygunluk nedenleri var olan hukuka aykırılığı kaldırırlar: Fiil önce hukuka aykırı olarak nitelendirilir sonra hukuka aykırılığı ortadan kaldıran bir neden olup olmadığına bakılır(253). Bir diğer görüşe göre ise hukuka uygunluk nedenleri fiilin doğrudan doğruya hukuka uygun biçimde doğmasını sağlarlar(254). Kaneti’ye göre de hukuka uygunluk nedeni doğrudan doğruya hukuka aykırılığın varlığını engeller, fiilin normu çiğnemiş sayılabilmesi için hem olumlu şartların hem de olumsuz şartların yani hukuka uygunluk nedenlerinden birinin bulunup bulunmadığına bakılacaktır, hukuka aykırılık bakımından verilecek son değer yargısı bu aşamadan sonra yapılacaktır(255). Bizim görüşümüze göre de hukuka uygunluk nedeni var ise hukuka aykırılık hiç söz konusu olmaz; bu nedenle kanunda diğer görüşü yansıtan “hukuka aykırılığı kaldıran hâller” başlığı yerinde olmamıştır(256). Sayfa 109 Hukuka uygunluk nedenlerinin her normun içerisinde değil ayrı bölümde düzenlenmesi sadece sistematik bir tercihtir; bu nedenler hukuka aykırılık ile ilgili her normun içerisinde olumsuz şart olarak barınırlar(257).

V. DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK İLE HUKUKA AYKIRILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
B. ZARAR GÖRENİN RIZASI