Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadecepakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 423

VII. DİĞER KAYIPLAR

A. GENEL OLARAK

4.124

BK m. 54 hükmünde sayılan maddi zarar kalemleri sınırlı sayıda değildir. Bu nedenle beden bütünlüğünün ihlâli sonucu sayılanların dışında kalan zararlar da ortaya çıkabilir; hukuka aykırı eylemle uygun nedensellik içersinde olduğu sürece bu zararlar da tazmin edilmelidir. Bu başlık altında “şans kaybı zararları” ve yine çok tartışmalı olan Fransa’da görülmüş “Perruche davası” olarak da bilinen bir dava ile başlayan “yaşam”ın kendisinin bir maddi zarar kalemi olup olamayacağını inceleyeceğiz.

VI. ARA DEĞERLENDİRME
B. ŞANS KAYBI ZARARLARI