Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


Sayfa 423

VII. DİĞER KAYIPLAR

A. GENEL OLARAK

4.124

BK m. 54 hükmünde sayılan maddi zarar kalemleri sınırlı sayıda değildir. Bu nedenle…

VI. ARA DEĞERLENDİRME
B. ŞANS KAYBI ZARARLARI