Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Aşağıda bir kısmını gördüğünüz bu dokümana sadece Profesyonel + pakete abone olan üyelerimiz erişebilir.


2.3.3.2.2. Tıbbi Müdahaleler

Kişi özgürlüğünü kısıtlayan tıbbi müdahaleler sonucunda TCK’nın 109. maddesi uyarınca…

2.3.3.2.1. Disiplin Yetkisinin Kullanılması
2.3.3.3. Görevin İfası