Görüntüleme Ayarları:
Sayfa numarasını gizle

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Girişimler (İstanbul Uluslararası İnşaat Hukuku Konferansları-III) adlı eserde yer alan makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

MAKALELER

Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Girişimler - Sayfa: 1 - 12

§ 1 Sektörün Bakış Açısı Ortak Girişimler İçin Yol Haritası - Sayfa: 15 - 25

§ 2 Hukukçunun Bakış Açısı: Ortak Girişim Sözleşmelerinin Hazırlanması - Sayfa: 27 - 41

§ 3 Soru & Cevap (Birinci Bölüm) - Sayfa: 43 - 45

§ 1 Tüzel Kişiliği Haiz Olmayan Ortak Girişimlerin Rekabet Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi - Sayfa: 49 - 74

§ 2 Ortak Girişim Sözleşmeleri ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku - Özellikle İnşaat Sektörünün Durumu - Sayfa: 75 - 97

§ 3 Soru & Cevap (İkinci Bölüm) - Sayfa: 99 - 105

§ 1 Finansman Kurumunun Bakış Açısı: Gayrimenkul Projelerinin Finansmanı - Sayfa: 109 - 124

§ 2 Hukukçunun Bakış Açısı: Uluslararası İnşaat Ortak Girişimlerinin Finansmanı - Sayfa: 125 - 141

§ 3 Soru & Cevap (Üçüncü Bölüm) - Sayfa: 143 - 149

§ 1 Ortak Girişimin Üçüncü Kişilere ve Üçüncü Kişilerin Ortak Girişime Karşı Yöneltebileceği Talepler - Sayfa: 153 - 176

§ 2 Tüzel Kişiliği Bulunmayan Ortak Girişim Ortakları Arasındaki Dahili Uyuşmazlıklar - Sayfa: 177 - 212

§ 3 Soru & Cevap (Dördüncü Bölüm) - Sayfa: 213 - 217

§ 1 Unincorporated Joint Ventures in International Construction Projects: Why? - Sayfa: 221 - 231

§ 2 Drafting Joint Venture Agreements - A Checklist - Sayfa: 233 - 247

§ 3 Joint Venture Agreements and Eu Competition Law - The Case Of The Construction Industry in Particular -Sayfa: 249 - 271

§ 4 Joint Venture Agreements and Financing - Sayfa: 273 - 288

§ 5 Claims Made By The Joint Venture Against Third Parties and By Third Parties Against The Joint Venture - Sayfa: 289 - 311

§ 6 Internal Disputes Between The Members Of Unincorporated International Constructıion Joint Ventures - Sayfa: 313 - 345