S
Göster

Toplam: 2

1
Sahtecilik İddiası Bakımından Hukuk ve Ceza Mahkemesi Kararlarının Birbirine Etkisi · Makaleler

Aras Bahattin / Türkiye Barolar Birliği, Nisan 2016, Sayı 124

2
Adi ve Resmi Senette Sahtelik İddiasının Hukuk Davalarına ve İcra Takiplerine Etkisi · Makaleler

Erdönmez Güray / Türkiye Barolar Birliği, Şubat 2016, Sayı 123

Adi Senet • Resmi Senet • Sahtelik İddiası • Sahtelik Davası • Sahtelik İddiasının Davaya Etkisi • Sahtelik İddiasının İcra Takibine Etkisi

TEMİZLE
-